Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Bilsatser - Firmabil

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.


Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 314 400 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2020. Bilen har en listepris på kr 279 000.
Beregnet fordel for januar 2020: (kr 279 000 x 30 %)/12 = kr 6 975

Arbeidstakeren har fri bil fra 20. januar 2020 (del av måned). Bilen har en listepris på kr 660 000.
Beregnet fordel for januar 2020: (kr 314 400 x 30 %)/12 + (kr 345 600x 20 %)/12 = kr 13 620

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2020. Bilen er førstegangsregistrert 15. november 2016 og har en listepris på kr 249 000. Da bilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2020, skal listeprisen reduseres til 75 % av opprinnelig pris.
Redusert beregningsgrunnlag: kr 249 000 x 75 % = kr 186 750
Beregnet fordel for januar 2020: (kr 186 750 x 30 %)/12 = kr 4 669

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2020. Bilen er førstegangsregistrert 15. desember 2013 og har en listepris på kr 564 000 (inkl. ekstrautstyr). Da bilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2020, det benyttes elektronisk kjørebok og det er overveiende sannsynlig at han i løpet av 2020kommer til å kjøre over 40 000 km i yrket med bil han fordelsbeskattes for, skal listeprisen reduseres til 56,25 % av opprinnelig pris.

Redusert beregningsgrunnlag: kr 564 000 x 56,25 % = kr 317 250
Beregnet fordel for januar 2020: (kr 314 400 x 30 %)/12 + (kr 2 850 x 20 %)/12 = kr 7 908

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2019. Elbilen har en listepris på kr 249 000.
Redusert beregningsgrunnlag: kr 249 000 x 60 % = kr 149 400
Beregnet fordel for januar 2019: (kr 149 400 x 30 %)/12 = kr 3 735

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2020. Elbilen er førstegangsregistrert 15. november 2016 og har en listepris på kr 249 000 (inkl. ekstrautstyr). Da bilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2020, skal listeprisen reduseres til 45 % av opprinnelig pris.

Redusert beregningsgrunnlag: kr 249 000 x 45 % = kr 112 050
Beregnet fordel for januar 2020: (kr 112 050 x 30 %)/12 = kr 2 801