Arkivveiledningen er klar

  • Publisert:

Første versjon av arkivveiledningen er nå publisert. Kommunene skal bruke veiledningen i forberedelsene og oppgavene som må gjøres knyttet til arkiv før 1. november 2020.

Vi ber kommunene lese gjennom veiledningen og gjøre de nødvendige forberedelsene. Hensikten er å gi Skatteetaten tilstrekkelig dokumentasjon fra kommunene til å kunne utføre skatteoppkreveroppgavene etter 1. november 2020.

Eksterne leverandører av arkivløsninger og skanningtjenester skal bidra til å overføre dokumentkopier i pågående innkrevingssaker. Skatteetaten har besluttet å dekke kostnadene til arkivleverandørene og den eksterne leverandøren av skanning.