Skjema RF-1084

Avskrivning på driftsmidler

Hvis du leverer skattemelding via Altinn, skal RF-1084 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av alle som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Hjelp til å fylle ut ny skattemelding

Hvis du leverer ny skattemelding for næringsdrivende, kan du føre avskrivningen direkte i skattemeldingens næringsspesifikasjon.

Se hvordan du skriver av driftsmidler i ny skattemelding

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut:

Du kan også ha behov for:

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2018, 2019 og 2020.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2020

2019