Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1246

Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS

Har du i inntektsåret vært deltaker i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldingen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.