Skjema RF-1219

Gevinst- og tapskonto

Du skal fylle ut og levere skjemaet som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen dersom du fører gevinst- og tapskonto etter realisasjon av driftsmidler mv.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du er lønnstaker eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

I næringsvirksomhet skal det føres en egen gevinst- og tapskonto. Alle som fører gevinst- og tapskonto skal levere skjema RF-1219.

Skjemaet skal brukes ved endring av tilstand i virksomheten (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Realisasjon/ uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler med påfølgende gevinst eller tap.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2017, 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver. 

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 er 30. april 2021 for lønnstakere og pensjonister, mens den er 31.mai 2021 for personlig næringsdrivende.