Skjema RF-1219

Gevinst- og tapskonto

Du skal fylle ut og levere skjemaet som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen dersom du fører gevinst- og tapskonto etter realisasjon av driftsmidler mv.

I næringsvirksomhet skal det føres en egen gevinst- og tapskonto. Alle som fører gevinst- og tapskonto skal levere skjema RF-1219.

Skjemaet skal brukes ved endring av tilstand i virksomheten (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Realisasjon/ uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler med påfølgende gevinst eller tap.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer

Skal du endre eller klage på skattemelding for tidligere år, og må levere på papir, kan du bruke disse skjemaene.

footer/desktop/standard