Skjema RF-1141

Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, inkludert personlige næringsdrivende, for latente gevinster og tap på aksjer og parter e.l ved opphør av skattemessig bosted i Norge.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

Du som er næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer