Skjema RF-1175

Næringsoppgave 1 (UTGÅTT)

Næringsoppgave 1 skulle leveres som vedlegg til skattemelding for personlig næringsdrivende frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.