Skjema RF-1167

Næringsoppgave 2 (UTGÅTT)

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS (internasjonal regnskapsstandard), skulle levere Næringsoppgave 2 frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.