Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Skjemaet skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemeldingen av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv

Logg inn og lever RF - 1242 som vedlegg til skattemeldingen

Lever næringsoppgave for billedkunstnere

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 «Næringsoppgave 2». Dette gjelder næring organisert som aksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap mv.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

 

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard