Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Skjemaet skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemelding for næringsdrivende, av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv.

Logg inn og fyll ut RF-1242:

Lever næringsoppgave for billedkunstnere

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 Næringsoppgave 2

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b kan levere Næringsoppgave 5.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2017, 2018 og 2019 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.