Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Skjemaet skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemelding for næringsdrivende, av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 «Næringsoppgave 2»

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b kan levere Næringsoppgave 5.

 

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.