Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige, skal levere dette skjemaet som vedlegg til skattemeldingen hvis de leverer via Altinn.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

Alle enkeltpersonforetak skal levere skattemeldingen i nytt format. I den nye skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Dette skjemaet kan fortsatt leveres sammen med RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting.

Andre næringsoppgaver

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 Næringsoppgave 2.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b kan levere Næringsoppgave 5.

 

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut:

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2019, 2020 og 2021.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2021

2020

2019