Skjema RF-1224

Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) skal leveres av eiere av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldingen.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard