Skjema RF-1224

Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) skal leveres av eiere av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldingen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard