Skjema RF-1224

Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Dette skjemaet skal leveres av eiere av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldingen.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Skjema for ”Personinntekt fra enkeltpersonforetak” (RF-1224) er pliktig vedlegg til skattemeldingen, med unntak av enkelte tilfeller der enkeltpersonforetaket kan velge å ikke levere næringsoppgave

Vær oppmerksom på at RF-1224 må leveres dersom enkeltpersonforetaket har negativ beregnet personinntekt, enten fra aktuelt inntektsår, eller til fremføring fra tidligere år.

Inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, partner eller samboer

Deler du inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, trenger ikke begge to å levere RF-1224.

Det holder at hovedutøveren av næringsvirksomheten leverer næringsoppgave og personinntektskjemaet. Slik deler ektefeller inntekt fra felles virksomhet.

Når næringsinntekten er ført i skattemeldingen på post 2.7.6

Positiv næringsinntekt fører du over fra post 0402 i næringsoppgaven til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 eller 2.7.6. Disse postene inngår i alminnelig inntekt.

Er du medlem av folketrygden, skal du som personlig skattyter betale trygdeavgift. Trygdeavgiften blir fastsatt av beregnet personinntekt blant annet i skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.6.1 og/eller 1.6.2. Personinntekten som du fører i disse postene spesifiserer du i skjemaet RF-1224.

Sum personinntekt danner også grunnlaget for beregning av trinnskatt til staten.

Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Du skal ikke føre denne i RF-1224.

Du fører beløpene fra RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting direkte i skattemeldingen. Arbeidsgodtgjørelsen fører du fra RF-1221 post 1160 til skattemeldingen post 1.7.1, eller fra RF-1221 post 1162 til skattemeldingen post 1.7.4. I tillegg inngår arbeidsgodtgjørelsen i tallet som du fører fra RF-1221 post 1140 til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19.

Landbruk eller reindrift

Har du positiv beregnet personinntekt i inntektsåret, fører du denne i personinntektsskjemaet RF-1224 post 1.36 og skattemeldingen post 1.6.2.

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut:

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2018, 2019 og 2020.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2020

2019