Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1224

Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Dette skjemaet skal leveres av eiere av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldingen.

Skjema for ”Personinntekt fra enkeltpersonforetak” (RF-1224) er pliktig vedlegg til skattemeldingen, med unntak av enkelte tilfeller der enkeltpersonforetaket kan velge å ikke levere næringsoppgave

Vær oppmerksom på at RF-1224 må leveres dersom enkeltpersonforetaket har negativ beregnet personinntekt, enten fra aktuelt inntektsår, eller til fremføring fra tidligere år.

Inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, partner eller samboer

Deler du inntekt fra felles virksomhet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, trenger ikke begge to å levere RF-1224.

Det holder at hovedutøveren av næringsvirksomheten leverer næringsoppgave og personinntektskjemaet. Slik deler ektefeller inntekt fra felles virksomhet.

Når næringsinntekten er ført i skattemeldingen på post 2.7.6

Positiv næringsinntekt fører du over fra post 0402 i næringsoppgaven til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 eller 2.7.6. Disse postene inngår i allminnelig inntekt.

Er du medlem av folketrygden, skal du som personlig skattyter betale trygdeavgift. Trygdeavgiften blir fastsatt av beregnet personinntekt blant annet i skattemeldingen (skattemeldingen) post 1.6.1 og/eller 1.6.2. Personinntekten som du fører i disse postene spesifiserer du i skjemaet RF-1224.

Sum personinntekt danner også grunnlaget for beregning av trinnskatt til staten.

Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Du skal ikke føre denne i RF-1224.

Du fører beløpene fra RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting direkte i skattemeldingen. Arbeidsgodtgjørelsen fører du fra RF-1221 post 1160 til skattemeldingen post 1.7.1, eller fra RF-1221 post 1162 til skattemeldingen post 1.7.4. I tillegg inngår arbeidsgodtgjørelsen i tallet som du fører fra RF-1221 post 1140 til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19.

Landbruk eller reindrift

Har du positiv beregnet personinntekt i inntektsåret, fører du denne i personinntektsskjemaet RF-1224 post 1.36 og skattemeldingen post 1.6.2.

 

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.