Skjema RF-1224

Personinntekt frå enkeltpersonføretak

Skjemaet Personinntekt frå enkeltpersonforetak (RF-1224) skal leverast av eigarar av enkeltpersonføretak som eit vedlegg til skattemeldinga.

Skjema for ”Personinntekt frå enkeltpersonføretak (RF-1224) er pliktig vedlegg til skattemeldinga, med unntak for einskilde høve der enkeltpersonføretaket kan velje å ikkje levere næringsoppgåva

Vi gjer særskilt merksam på at RF-1224 må leverast dersom skattytar har negativ utrekna personinntekt, anten frå inneverande inntektsår, eller har negativ utrekna personinntekt til framføring frå tidlegare år.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.