Søk i skattelistene

Her kan du søke i skattelistene for inntektsåret 2022, på person og bedrift.  

Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger. Hvis du søker fram skatteopplysningene til andre personer, kan de se at du har søkt på dem. Søk i skattelisten blir ikke synlig for bedrifter. 

For å søke i skattelistene, må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å søke i skattelistene. 

Listen oppdateres vanligvis fire ganger i året. Når du logger inn, kan du se i skjermbildet når listen sist ble oppdatert. Listen for bedrift blir ikke oppdatert etter at den er publisert om høsten. 

Det er lovbestemt at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Innlogging gjør at man kan begrense hvor mye informasjon en enkeltperson kan hente. I tillegg brukes innlogging i forbindelse med tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt på hvem.

Det betyr at du får vite hvem som har lest skatteopplysningene dine. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkehistorikk og se hvem som har lest skatteopplysningene dine. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning.

Når du har 50 eller færre visninger igjen, varsles det på skjermen om antall gjenstående visninger, som for eksempel: «Du har 5 søk igjen denne måneden». Når du har brukt opp dine 500 visninger, vises feilmeldingen: «Maks antall søk nådd for denne måneden». Du kan fortsatt søke, men får ikke vist skattelisteopplysningene. Den 1. i ny måned nullstilles antall visninger. Søk på skattelisteopplysninger på bedrift, har ingen grense for antall visninger.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsår (organisasjonsnummer for bedrift)
 • Postnummer og poststed
 • Skattekommune
 • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44)
 • Nettoformue
 • Skatt

Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret som følge av klage, egenfastsetting eller myndighetsfastsetting etter kontroll.

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og bedrifter som har fått skatteoppgjør.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelisten for personlige skattepliktige inneholder ikke: 

 • opplysninger om personer med sperret adresse (etter folkeregisterloven)
 • opplysninger om personer som kan røpe et klientforhold
 • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang
 • opplysninger om personer uten fast bopel
 • opplysninger om avdøde personer

Opplysningene er oppdatert på det tidspunktet skattelistene er produsert. Personer som for eksempel har fått sperret adresse etter dette tidspunktet vil derfor stå i skattelistene frem til neste oppdatering.

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattepliktige.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret om høsten.

Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven § 9-7.

Pressen får utlevert elektroniske skattelister til journalistiske formål, og skriver under en avtale som regulerer bruken. Hva som regnes som presse reguleres av medieansvarsloven.