Skjema RF-1139

Tredjepartsopplysninger - boligselskap

Boligselskap skal levere opplysninger til Skattedirektoratet om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Det er vanligvis boligselskapets forretningsfører som leverer opplysningene.

Skjema er midlertidig utilgjengelig

Det åpnes for rapportering for inntektsåret 2019 fra 2. januar 2020.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du en kvittering fra Altinn i Min meldingsboks. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgavene er sendt.

Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en tilbakemelding fra Skatteetaten i Min meldingsboks. Tilbakemeldingen viser status på leveransen.

Les mer om tredjepartsopplysninger