Bedrift og organisasjon

Fristen for å levere skattemeldingen var 31. mai

Har du søkt om utsettelse, er fristen 30. juni.

Hvis du ikke har levert enda, må du levere skattemeldingen så raskt som mulig for å unngå tvangsmulkt.