Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nå moderniserer vi merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt innen 2023. I løpet av moderniseringsprogrammet kommer ny registreringsløsning for å bli mva-registrert, ny mva-melding og ny salgs- og kjøpsmelding.

Les mer om modernisering av merverdiavgiftsområdet