Forhåndsregistrere i Merverdiavgiftsregisteret

Hvis du forventer stor avgiftspliktig omsetning i løpet av kort tid, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Slik søker du

Du søker om forhåndsregistrering ved å benytte Skatteetatens registreringsløsning for mva.

Gjelder det meg?

For å søke om forhåndsregistrering må du

  • ha kjøpt varer og tjenester til virksomheten for minst 250 000 kroner som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning
  • og det må gå mer enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås

eller

  • den merverdiavgiftspliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker etter oppstart.

Får du innvilget forhåndsregistrering, vil du ha rett til fradrag for inngående avgift når virksomheten kjøper inn utstyr før omsetningen er kommet i gang. Det er Skatteetaten som bestemmer om du kan bli forhåndsregistrert.