Særskilt registrering for overnattings- og serveringssteder

Overnattings- eller serveringssteder med skjenkebevilling for øl, vin eller brennevin skal blant annet registrere salgstall og inngangspenger.

Gjelder det meg?

Dette gjelder for deg som har overnattings- eller serveringssted og som serverer øl, vin eller brennevin.   

Det kan for eksempel være hotell, bar eller restaurant.

Dette må du gjøre

Opplysninger om flere varetyper 

Serveringssteder som selger alkohol skal spesifisere kjøp, salg, uttak og varebeholdning for flere varegrupper i skattemeldingen. Varetyper som mat, drikke og tobakk skal registreres. Dette kan hentes fra regnskapet. 

Du skal registrere varelager, varekostnad, salgsinntekt og uttak per varetype. Beløpene oppgis uten merverdiavgift. 

Varetyper som skal registreres: 

 • Mat
 • Øl
 • Vin
 • Brennevin
 • Rusbrus/cider 
 • Kaffe og te 
 • Mineralvann 
 • Annen drikke
 • Tobakk (sigaretter og snus)
 • Andre varer 

Du skal registrere verdien av varelager per 01.01 og per 31.12. Du skal også registrere kjøpskostnaden (inntakskost) for de solgte varene.

I drinker som består av brennevin og mineralvann skal salgsinntekten føres for typen med størst verdi, dette er som regel brennevin.  

Hvis kunden får med mineralvannsflasken, føres salgsinntekten for mineralvannet som mineralvann. 

Kassasystem 

Du skal opplyse om kassasystem – modell og versjon.  

Har bedriften flere typer kassasystem, skal du opplyse om de ulike systemene, og hvilket år du kjøpte dem.

Garderobeinntekter og inngangspenger

Du skal opplyse om garderobeinntekter.

Du skal også opplyse om inngangspenger, disse kan være avgiftspliktige eller avgiftsfrie. 

Eksempler:

 • Avgiftspliktige arrangementer: Tilgang til lokale med servering, dans, og diskotek 
 • Avgiftsfrie arrangementer: Kulturarrangement, inkludert pianobar

Ved store arrangementer med kombinerte aktiviteter må avgiften fordeles.  

Mat og drikke (kost) til personalet, daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer. 

Du skal opplyse om personalet har fri kost og hvor mange det gjelder for.  

Du skal opplyses om samlet uttaksverdi for kost i kroner og om du bruker satsene for fri kost fra Skattedirektoratets takseringsregler 

Privat uttak av varer 

Privat uttak av varer gjelder varer som er tatt ut av eier i enkeltpersonforetak (ENK) eller selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS med videre). 

Du skal opplyse om varene er verdsatt til omsetningsverdi og hvor stort påslag i prosent som brukes ved uttak av varer.  

Du skal opplyse om privat uttak føres på privatkonto og om hvert private uttak registreres i bok eller annet system.  

Representasjon 

Representasjon er arrangementer der det serveres gratis mat og drikke til gjester som forretningsforbindelser, presse eller andre samarbeidspartnere.  

Representasjon kan være både fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget. 

Du skal opplyse om det er tatt ut mat og drikke (kost), varer til representasjon og om uttaksverdien verdsettes til vanlig omsetningsverdi. Du skal også opplyse om hvor stort påslag i prosent som brukes ved uttak av mat og drikke (kost), varer til representasjon og samlet uttak.  

Mer informasjon om representasjon: Fradrag for representasjon - Skatteetaten 

Datoer og frister

Registreringen av mat og drikke er en del av skattemeldingen. Du må levere skattemelding med næringsspesifikasjon senest 31. mai.

Skatteetaten bruker opplysningene om overnattings- og serveringssted til statistikk-, analyse- og kontrollformål.

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon eller legge ved noe i skattemeldingen, men du må ta vare på regnskapet med bilag og annen dokumentasjon. Du må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør.