Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Du mottar melding om første forskudd i januar, til epostadressen som er registrert på deg i Altinn.

  • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist fastsatte skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
  • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.
  • Upersonlige skattepliktige mottar melding om forskudd elektronisk i januar. Varsel om melding om forskudd sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn
  • Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. 

Du kan endre eller redusere forskuddsskatten

Fra midten av januar til september kan du som representerer upersonlige skattytere, for eksempel regnskapsfører, daglig leder og innehaver endre forskuddsskatten.

Eventuell restskatt

Når fastsettingen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt.

  • Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).
  • Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.
  • Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).
  • Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.