Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Betaling

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

 • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist fastsatte skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
 • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.
 • Upersonlige skattepliktige mottar melding om forskudd elektronisk i januar. Varsel om melding om forskudd sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn
 • Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. 

Endre eller redusere

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skattekontoret frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret.

Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre forskuddsskatten.

 • Du må søke om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt god tid før siste termins forfall.
 • Søknad om endring gjøres via søknadsskjema.
 • Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Det sendes ikke ut ny melding om forskudd ved endring.
 • Når søknaden er behandlet får du en melding i innboksen i Altinn.

Du får ikke ny faktura dersom forskuddsskatten settes ned. Da endrer du beløpet selv. Tidligere tilsendte innbetalingsdetaljer og forfall gjelder fremdeles.

Settes forskuddsskatten opp, sender skatteoppkreveren ut faktura om betaling av ny/endret forskuddsskatt. Faktura sendes ut elektronisk i Altinn eller som efaktura.

Restskatt

Når fastsettingen er foretatt, fastettes eventuell restskatt til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt.

 • Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).
 • Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.
 • Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).
 • Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.
footer/desktop/standard