Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Når du driver et enkeltpersonforetak og du går med overskudd, må du selv sørge for å betale forskuddsskatt. For at du skal få riktig forskuddsskatt, må du oppdatere skattekortet. 

Dette må du betale

Den samlede økonomiske situasjonen din avgjør hvor mye skatt du skal betale. Når vi beregner hvor mye forskuddsskatt du skal betale, tar vi med

  • inntekt fra næring
  • inntekt fra annen jobb
  • formue
  • andre økonomiske forhold

Det er vanlig å betale mellom 34 og 50 prosent av overskuddet fra enkeltpersonforetaket i forskuddsskatt.

Som en tommelfingerregel anbefaler vi at du setter av 40 prosent av overskuddet ditt til skatt.

Dette må du gjøre

Du må betale skatten det samme året som du tjener pengene.

I skattekortet ditt må du oppgi hvor mye du forventer å få i overskudd, slik at vi kan beregne forskuddsskatten for deg.

Overskuddet finner du ved å legge sammen forventede inntekter og trekke fra forventede utgifter. For å få hjelp til å beregne overskuddet ditt, kan du åpne skattekortet ditt og bruke vår veileder. Den finner du under overskriften «Næring».

Du kan endre forventet overskudd i skattekortet så mange ganger du ønsker. Start derfor med å anslå det overskuddet du tenker er riktig, og oppdater eventuelt skattekortet underveis i året.

Logg inn:

Hvis du har ujevn inntekt gjennom året, kan du endre fordelingen av overskuddet ditt. Da betaler du mindre forskuddsskatt i perioder der du har lavere inntekt, og mer når du har høyere inntekt. Totalsummen du skal betale i forskuddsskatt, blir den samme.

Overskuddet du forventer for hele året, fordeler vi vanligvis jevnt på årets fire kvartaler. Dette betyr at du skal betale like mye forskuddsskatt i alle fire kvartalene. Hvis du forventer at overskuddet ditt i et av årets kvartaler blir 2/3 eller mindre enn overskuddet vi har satt opp, har du ujevn inntekt. Da kan du endre fordelingen av overskuddet ditt, slik at forskuddsskatten blir tilpasset.

Endre fordelingen i skattekortet

Du kan se hvordan overskuddet er fordelt på de ulike kvartalene i skattekortet ditt, under temaet "Næring". Der kan du selv endre fordelingen av overskuddet ditt på de ulike kvartalene.

Hvis du har ubetalte krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt, får du ikke mulighet til å fordele overskuddet selv. Da finner du ikke denne muligheten i skattekortet ditt.

Vi sender deg vanligvis faktura på forskuddsskatt fire ganger i året.

Fristene for å betale forskuddsskatt er:

• 15. mars
• 15. juni
• 15. september
• 15. desember

Vi tar hensyn til helg og helligdager.

Du får fakturaen i nettbanken dersom du benytter eFaktura. Dersom du ikke bruker eFaktura, får du den i Altinn-innboksen. Hvis du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, sender vi deg fakturaen i posten. Du vil få fakturaen omtrent tre uker før betalingsfristen.

Dersom du ikke betaler en faktura innen fristen, forfaller forskuddsskatten for hele året. 

Det betyr at dersom vi ikke har mottatt betalingen for en termin innen syv kalenderdager etter fristen for å betale forskuddsskatt, sender vi deg et varsel om tvangsinnkreving av den resterende forskuddsskatten for hele året.

Du får da 14 dagers betalingsfrist. Dersom du ikke betaler innen denne fristen, kan vi tvangsinnkreve forskuddsskatten ved å trekke penger fra inntekten din eller ta pant i noe du eier. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg.

Når skattekortet ditt for det kommende året er klart, må du logge deg inn og sjekke at opplysningene ser riktige ut. Du får beskjed om dette på e-post eller SMS.

Vi bruker tallene fra skatteoppgjøret ditt for to år tilbake for å beregne forskuddsskatten, og den økonomiske situasjonen din kan ha endret seg siden den gang.

Har du hatt overskudd i enkeltpersonforetaket ditt de siste to årene, beregner vi forskuddsskatten automatisk for deg.

Dersom du forventer høyere eller lavere overskudd enn det du oppga sist gang du endret skattekortet ditt, kan du logge deg inn i skattekortet og oppdatere beløpene.

Hvis vi har beregnet forskuddsskatt for deg, og du forventer underskudd, må du legge inn dette i skattekortet ditt. Da vil vi justere ned eller slette forskuddsskatten din.

Du kan endre skattekortet ditt og få beregnet ny forskuddsskatt så mange ganger du ønsker innen 15. desember. Hvis du vil endre skattekortet for inneværende år etter 15. desember, må du kontakte oss via skjema.

Dersom du endrer skattekortet ditt etter at du fikk tilsendt faktura for forskuddsskatt, er det ikke sikkert at vi rekker å godkjenne endringen innen betalingsfristen.

  • Hvis vi har godkjent endringen, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Beløpet skal være en fjerdedel av den nye forskuddsskatten din. Vi sender ikke ut ny faktura. Om du har endret forskuddsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.
  • Hvis vi ikke godkjenner endringen din, eller hvis vi ikke rekker å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.

Hvis du betaler inn et for høyt beløp, kan du betale et lavere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, vil du sannsynligvis få penger igjen på skatten.

Hvis du betaler inn et for lavt beløp, vil du kunne betale et høyere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, kan du betale inn et tilleggsforskudd før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Spesielt for deg som

Dersom du endrer skattekortet ditt etter at du fikk tilsendt faktura for forskuddsskatt, er det ikke sikkert at vi rekker å godkjenne endringen innen betalingsfristen.

  • Hvis vi har godkjent endringen, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Beløpet skal være en fjerdedel av den nye forskuddsskatten din. Vi sender ikke ut ny faktura. Om du har endret forskuddsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.
  • Hvis vi ikke godkjenner endringen din, eller hvis vi ikke rekker å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.

Hvis du betaler inn et for høyt beløp, kan du betale et lavere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, vil du sannsynligvis få penger igjen på skatten.

Hvis du betaler inn et for lavt beløp, vil du kunne betale et høyere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, kan du betale inn et tilleggsforskudd før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Når vi har beregnet forskuddsskatten din, kan du som er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, endre fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Det gjør du ved å åpne skattekortet ditt og krysse av i boksen «Jeg vil endre fordelingen mellom forskuddsskatten og skattetrekket». Da kan du justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Den totale skatten du betaler, blir den samme.

Hvis du har ujevn inntekt gjennom året, kan du endre fordelingen av overskuddet ditt. Da betaler du mindre forskuddsskatt i perioder der du har lavere inntekt, og mer når du har høyere inntekt. Totalsummen du skal betale i forskuddsskatt, blir den samme.

Overskuddet du forventer for hele året, fordeler vi vanligvis jevnt på årets fire kvartaler. Dette betyr at du skal betale like mye forskuddsskatt i alle fire kvartalene. Hvis du forventer at overskuddet ditt i et av årets kvartaler blir 2/3 eller mindre enn overskuddet vi har satt opp, har du ujevn inntekt. Da kan du endre fordelingen av overskuddet ditt, slik at forskuddsskatten blir tilpasset.

Slik endrer du

Du kan se hvordan overskuddet er fordelt på de ulike kvartalene i skattekortet ditt, under temaet "Næring". Der kan du selv endre fordelingen av overskuddet ditt på de ulike kvartalene.

Hvis du har ubetalte krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt, får du ikke mulighet til å fordele overskuddet selv. Da finner du ikke denne muligheten i skattekortet ditt.

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn, må som hovedregel ha en egen skattetrekkskonto i norsk bank eller i en norsk avdeling av en utenlandsk bank. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Betaler du for lite forskuddsskatt, må du betale restskatt året etter. Betaler du for mye forskuddsskatt, får du penger igjen ved skatteoppgjøret året etter.

Hvis du ser at du ikke har betalt nok skatt i løpet av året, kan du betale inn ekstra skatt innen 31. mai året etter. Da slipper du å betale renter på beløpet du skylder. Den ekstra betalingen kalles et tilleggsforskudd.

Se hvordan du betaler tilleggsforskudd.

Når enkeltpersonforetaket ditt er nyopprettet, trenger du ikke oppdatere skattekortet ditt med opplysninger om at du forventer underskudd. Opplys i stedet om dette i skattemeldingen som kommer i mars/april hvert år.

Om vi allerede har beregnet forskuddsskatt for deg, og du forventer underskudd, må du åpne skattekortet ditt og sette overskuddet fra næringsinntekt til 0 kroner. Da vil vi justere ned eller slette forskuddsskatten din.

Hvis enkeltpersonforetaket ditt går med underskudd over flere år, regner vi ikke virksomheten din som næringsdrift. Da skal du ikke melde om underskuddet i verken skattekortet eller skattemeldingen.

Hvis du som næringsdrivende har fått sykepenger fra NAV i løpet av året, må du betale skatt av ytelsene du har mottatt. Beløpet skal du føre opp i feltene "Personinntekt sykepenger fra næring" og "Sykepenger for næringsdrivende, som du finner under kategorien «Næring». Du må føre opp samme beløp i begge feltene.

Om du har problemer med å betale forskuddsskatten innen fristen, bør du vurdere om opplysningene i skattekortet ditt er riktige. Hvis du har betalingsproblemer, har vi ulike tiltak som kan være til hjelp.

Få oversikt på Min side

Logg inn på Min side for å få en oversikt over frister, oppgaver og krav for din virksomhet.

Under fanen Krav og betalinger kan du se hvor mye forskuddsskatt du allerede har betalt inn.