Registreringsplikter - utenlandske aksjeselskap i Norge

Alle som driver selvstendig næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, må ha et norsk identitets- og organisasjonsnummer. Det samme gjelder de som kun har ansatte som arbeider i Norge.

Du må skaffe deg et norsk identitetsnummer for å få tilgang til tjenestene til offentlige myndigheter og andre aktører. Det finnes to ulike typer identitetsnummer: d-nummer (midlertidig nummer) og fødselsnummer.

Mer informasjon om norsk identitetsnummer

Organisasjonsnummer fås ved registrering i Brønnøysundregistrene. 

Alle utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer, må registreres som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge. Hvis det utenlandske foretaket er et enkeltpersonforetak, anses det også som et enkeltpersonforetak i Norge.

Velger du å opprette et enkeltpersonforetak, vil det være selvstendig næringsvirksomhet som drives under fullt personlig ansvar av deg selv. For at du skal kunne registrere enkeltpersonforetaket, er du nødt til å drive med næringsaktivitet. Dette er aktivitet som har et visst omfang og varighet, og som drives for egen regning og risiko. Hvis du oppretter et norsk enkeltpersonforetak, får det et organisasjonsnummer som er nødvendig i all forretningsvirksomhet i Norge. Du oppretter foretaket i Brønnøysundregistrene.

Innehaveren av et enkeltpersonforetak må betale forskuddsskatt.

Registrering av oppdrag

Et utenlandsk foretak som jobber på oppdrag i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen, skal rapportere arbeidstakerne sine i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

Hvis oppdragsgiveren din er en privatperson, gjelder ikke dette. Da skal arbeidstakerne dine registreres i arbeidstakerregisteret til NAV. Dette gjør du i a-meldingen i Altinn.

Hvis du selv har gitt et oppdrag til et utenlandsk foretak, må du rapportere oppdraget hvis det utføres i Norge eller på kontinentalsokkelen.

Merverdiavgift

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

For å registrere en utenlandsk virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret må en representant for selskapet ha en elektronisk bruker for offentlige tjenester. Representanten må også ha riktige roller i Altinn.

Les om merverdiavgift og hvordan du registrerer deg i merverdiavgiftsregisteret

Avslutte et foretak

Hvis du ikke lenger skal drive næringsvirksomhet i Norge, må du avslutte enkeltpersonforetaket ditt eller slette registreringen av NUF-et.