Person

Skatteoppgjeret for 2017

Dei fleste lønnstakarar og pensjonistar fekk skatteoppgjeret 27. juni. Deretter er det løpande oppgjer frå 15. august til 24. oktober.

Du får melding på e-post eller SMS når skatteoppgjeret ditt er klart. Les meir om skatteoppgjeret.

Om du har motteke varsel frå oss kan du logga inn og sjekke skatteoppgjeret her

Logg inn og sjå skatteoppgjeret ditt

Dersom tala ikkje stemmer, skal du i dei fleste tilfelle gjere endringar sjølv. Det gjer du i skattemeldinga. 

Skal du besøke skattekontoret? Da må du bestille time

Nå slipper du kø hvis du må besøke oss. Skatteetaten har innført timebestilling.

Skal du flytte for å studere?

Som student kan du velge om du vil være folkeregistrert på hjemstedet ditt, eller på nytt bosted ved studiestedet. Husk at det er din folkeregistrerte adresse som avgjør i hvilken kommune du kan stemme.

footer/desktop/standard