No er det enklare å sende a-meldinga for deg utan lønnssystem

Du kan bruke ei ny og enklare løysing neste gong du skal sende a-meldinga. Den nye løysinga erstattar a-meldingskjemaet (A01) i Altinn. Du finn den nye løysinga her: A10 – Direkte rapportering av a-melding.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Nyhetsbrev for februar 2023