Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Barnehageplass finansiert av arbeidsgiver

Med virkning fra og med inntektsåret 2019 bortfaller skattefritaket for arbeidsgiverfinansiert barnehageplass for ansattes barn.

Bedriftsbarnehager kan videreføres ved at de ansatte betaler makspris med eventuelt tillegg for mat og aktiviteter i barnehagen.

For tilskuddsordninger til annen barnehage som videreføres, må tilskuddet innrapporteres som skattepliktig lønnsinntekt for den ansatte som gjør bruk av barnehageplassen.