Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hest, trav og galopp

Her får du en oversikt over skatte- og avgiftsregelverket knyttet til hesteaktiviteter, deriblant hestesport (trav/galopp), avl og oppdrett.

Hva handler veilederen om?

I skatte- og avgiftssammenheng reguleres økonomisk aktivitet knyttet til hest av det samme regelverket som gjelder økonomisk aktivitet for øvrig. Spesielt innen trav og galopp har det imidlertid vært et press mot å få hestesport definert som næringsvirksomhet. Bakgrunnen for dette kan blant annet være at det ofte ligger et betydelig økonomisk element i bunnen, selv om det for mange likevel ikke først og fremst er tanken på økonomisk fortjeneste som er drivkraften.

I tillegg til å gi en oversikt over skatte- og avgiftsregelverket knyttet til ulike hesteaktiviteter, er det et mål med denne veilederen blant annet å sikre at utøvere innen trav og galopp, som over noen tid har realistiske muligheter til å gå med overskudd og oppfyller de generelle vilkårene for næringsklassifisering, blir ansett som næringsdrivende i skatte- og avgiftssammenheng.

I veilederen omtales blant annet

  • hestesport – trav/galopp
  • hestehold som egen virksomhet eller del av jordbruks-/skogbruksvirksomhet
  • avl og oppdrett
  • bruk i jord- og skogbruksvirksomhet
  • oppstalling og trening
  • ride-/aktivitetssenter
  • grønn omsorg / turisme
  • kjørelag/transport
  • hobby-/trivselsbruk
  • fôrproduksjon