Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

 

Sist oppdatert 20. oktober 2019.