Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Datoer og frister

20
JAN

Innskot, utlån og renter o.a. – frist for å levere tredjepartsopplysningar

1
MAR

Innskot, utlån og renter o.a. – frist for å korrigere feil i innsende tredjepartsopplysningar

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.