Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for internasjonal rapportering (CRS / FATCA)

- OECD's Common Reporting Standard (CRS)

- Avtale med USA om gjennomføring av FATCA

Her kan du lese og laste ned rettledningen som PDF:

Rettledning for internasjonal rapportering (CRS / FATCA) (PDF)

 

Sist oppdatert desember 2020.