Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Konstruksjonsmodell for Opsjoner i oppstartsselskap (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Opsjoner i oppstartsselskap (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt oppgave

Eksempel (sletting) - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - sletting av tidligere innsendt oppgave

 

Sist oppdatert: 21. desember 2022.