Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Boligsameie

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2018

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Boligsameie (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Boligsameie (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Boligsameie (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Boligsameie (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Boligsameie (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere (kan kun benyttes av sameier som ikke er oppgavepliktige)

 

Sist oppdatert 20. oktober 2018.

footer/desktop/standard