Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kryptering - Offentlig nøkkel

På denne siden finner du selve nøkkelen som sender av data skal bruke til å kryptere. Kan også klippes og limes.

Programvare til kryptering ligger ikke på Skatteetatens nettsider og må lastes ned separat dersom du ikke har det fra før. Krypteringsnøkkelen i filen nedenfor kan benyttes med de fleste krypteringsverktøy.

Last ned den offentlige nøkkelen her - Grunndata (TXT)

 

Teknisk hjelp

Kryptering av filer som skal sendes med GNUPG for Windows (PDF)

Installasjonsveileder for GNUPG for Windows (PDF)