Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sekretariatet for Skatteklagenemnda

Sekretariatet forbereder sakene for Skatteklagenemnda. Sekretariatet er lokalisert i Stavanger og ligger administrativt under Skattedirektoratet. Les mer om Skatteklagenemda.

Kontaktinformasjon

Telefon:
40 80 97 00

Postadresse:
Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Her finner du oss

Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Forusparken 2
4031 Stavanger