Finn ditt skattekontor

Vi kan stort sett hjelpe deg med ein gong på chat, telefon 800 80 000 eller Facebook.

Du må ha timeavtale for å møte opp hos Skatteetaten

Om du skal møte opp hos Skatteetaten, må du bestille tid på førehand. Det er kun mogleg å bestille time for tenester som krev at du møter personleg.

Alle førespurnader som ikkje krev fysisk oppmøte ved eit skattekontor, kan i utgangspunktet løysast på chat eller på telefon 800 80 000. Dersom du ikkje får løyst saka di over telefon, kan rettleiaren bestille time for deg.

Viktig informasjon

Hvis du trenger hjelp til noe annet, kan du chatte med oss eller ringe oss på 800 80 000. Hvis du ikke får løst saken din over telefon, kan veileder bestille time for deg. Hvis du trenger en attest, kan du bestille attest på våre nettsider.