Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteetatens Analysenytt

Analysenytt er en artikkelsamling som presenterer aktuelle analyser om skattetema. Artiklene springer i hovedsak ut av analyser som Skatteetaten utfører. Artikkelsamlingen henvender seg til medarbeidere i Skatteetaten og andre som ønsker mer kunnskap om skatt og etterlevelse.

Siste utgave: Analysenytt 1/2019

Analysenytt 1-2019-thumb.PNG

 

Temaer du kan lese om i denne utgaven:

  • Kunnskapskontroller viser manglende etterlevelse av arbeidsgiveres plikter på lønnsområdet
  • Effekter av kontroll blant ulike grupper av skattepliktige
  • Kontrollerer vi for lite?
  • De rikeste i Norge – hvem er de? 
  • Hvem møter opp i publikumsveiledning?

Tidligere utgaver (PDF)