Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Omberegning av engangsavgift

Hvis du mener den fastsatte engangsavgiften er feil, kan du søke om å få avgiften omberegnet. I de fleste tilfeller skyldes dette feil eller manglende tekniske data i motorvognregisteret. Du må derfor kontakte Statens vegvesen først.

Skatteetaten fastsetter engangsavgiften på bakgrunn av data som overføres fra motorvognregisteret. For at avgiften skal beregnes riktig, må opplysningene i motorvognregisteret være korrekte.

Dette må du gjøre

  1. Kontakt Statens vegvesen for å få rettet feil eller manglende tekniske data i motorvognregisteret.
  2. Søk om omberegning av engangsavgiften. Dette gjør du elektronisk:

Hvis din virksomhet er med som pilotbruker av Skatteetatens nye avgiftssystem, er det tilstrekkelig at steg 1 gjennomføres.

Dette må du oppgi i søknaden

  • Årsaken til at du ønsker omberegning
  • Kjøretøyets kjennemerke
  • Hvilke tekniske data som er endret og årsak for endringen
  • Kontonummer ved eventuell tilbakebetaling av engangsavgift

Det er kun melder av kjøretøyet som kan søke om omberegning av engangsavgiften.