Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Regn ut hva det koster å importere bil til Norge

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et kjøretøy i Norge.

Slik brukes CO2 ved kalkulering av engangsavgiften