Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Apostille og legalisering

Offentlige dokumenter og attester må ofte brukes i utlandet. Men før et dokument kan brukes i et annet land enn det som utstedte det, må som regel dokumentets opprinnelse godkjennes.

Apostillestempel

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Det er Haag-konvensjonen av 1961 som gjør denne stempelordningen mulig. I oversikten over hvilke land som har sluttet seg til konvensjonen, finner du under kolonnene "Auth." kontaktinformasjon til myndighetene som er autoriserte til å påføre apostillestempel.

Norske dokumenter som skal brukes i land som har sluttet seg til Haag-konvensjonen, kan få apostillestempel av Statsforvalteren. Du må selv sende dokumentet til Statsforvalteren for å få påført apostille. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal brukes i. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille.


Legalisering

En legalisering bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Legaliseringen bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Dokumenter og attester fra land som ikke har tilsluttet seg til Haag-konvensjonen av 1961, må legaliseres i det landet de er utstedt i. Kontakt utenriksmyndigheten i det aktuelle landet.

Norske dokumenter som skal brukes i land som ikke har tilsluttet seg Haag-konvesjonen, legaliseres av Utenriksdepartementet. Du må selv sende dokumentet til Utenriksdepartementet for å få det legalisert. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal brukes i.

 

Notarius publicus

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument, eller at dokumentet er rett kopi. Bekreftelsen gis av notarius publicus, som er en embetsmann eller offentlig tjenestemann som står for visse offentlige, rettslige handlinger.

Norske utenriksstasjoner (som notarius publicus) kan kun bekrefte rett kopi av dokumenter utstedt av norsk myndighet. Utenriksstasjonene kan ikke bekrefte rett kopi av utenlandske dokumenter. Kopi av utenlandske ID-dokumenter legaliseres etter retningslinjer for den stat som har utstedt ID-dokumentet.