Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Lønn betalt over 60 000

Mange privatpersoner som skal ha utført arbeid av andre mot betaling, kan være i tvil om hvilke plikter de har som arbeidsgivere. Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder.

Alle detaljer i skattereglene er ikke tatt med, men private arbeidsgivere kan likevel følge reglene slik de er gjengitt her.

Det er fastsatt særskilte skatteregler som gjør det enklere og billigere for husstander å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen. På visse vilkår slipper man å betale arbeidsgiveravgift. Det er også utarbeidet en forenklet melding, som gjelder både betaling av skattetrekk og som lønnsslipp.

Opplysninger om denne ordningen finner du i lønnsarbeid i hjemmet.

Opplysninger om skatteregler ved lønn til barnepass i eget hjem eller hos dagmamma, finner du i Betalt barnepass. En arbeidsgiver gir i noen tilfeller vederlag for arbeid i form av naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) eller utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Bestemmelser om hvordan dette skal behandles, er ikke tatt med her. 

Mer informasjon