Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Hvor kan en arbeidsgiver henvende seg?

Nav

For å få informasjon om:

 • meldeplikt for arbeidsforhold

Se NAV.no

 

Skatteetaten

For å få informasjon om:

 • arbeidstakerens fødselsnummer
 • plikt til å betale arbeidsgiveravgift
 • plikt til å levere lønnsopplysninger
 • egne skatteforhold som arbeidsgiver
 • oppdraget er ledd i næringsvirksomhet
 • oppdragstakeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet
 • levering av a-melding og melding om lønnet arbeid i hjemmet
 • trekkplikt
 • beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • kontonummer for innbetaling av skatt mv.

Finn kontaktinformasjon

Forbrukerrådene

Det er et forbrukerråd i hvert fylke. Her kan en få opplysninger og brosjyrer om forbrukerens rettigheter, blant annet om kontraktsforhold med firmaer. Kontorene hjelper forbrukere i klagesaker når de selv ikke har kommet til enighet med den som har levert varen eller tjenesten.