Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hva er en oppgjørsperiode?

Uttrykket oppgjørsperiode blir ofte brukt i forbindelse med betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Det er seks oppgjørsperioder i året. Hver er på to måneder:

  • januar-februar,
  • mars-april,
  • mai-juni,
  • juli-august,
  • september-oktober og
  • november-desember.

Oppgjørsperiodene har betydning for fristene for betaling. Oppgjørsperiode kalles også termin.