Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Campingvogn

Campingvogner verdsettes med utgangspunkt i årsmodell og listepris.

Gjelder dette meg?

Dette gjelder alle som har en campingvogn registrert i sitt navn hos Statens vegvesen. Om du har en bobil finner du regler for bobil her

Satser og nøkkeltall

Verdisettingen skjer etter følgende skala:

Registreringsår som ny

Verdi av listepris som ny
2022 75 %
2021 65 %
2020 55 %
2019 45 %
2018 40 %
2017 30 %
2016 20 %
2007–2015 15 %
1993–2006 1 000 kroner

Verdien til campingvogn som er 30 år eller eldre er lik antatt salgsverdi. 

Slik fører du det i skattemeldingen

Dette feltet er utfylt basert på informasjon vi får fra Statens vegvesen, men du må sjekke at det er riktig. Hvis informasjonen mangler eller er feil, retter du det i skattemeldingen og hos Statens vegvesen.

Ny campingvogn

For en ny campingvogn må du registrere:

  • Listepris som ny. Denne finner du hos hovedimportør/forhandler.
  • Registreringsnummer
  • Registreringsår

Verdien blir automatisk regnet ut.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.