Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Min skatt

Min skatt er ei innlogga side som gir deg oversikt over alle skatteforholda dine.

Logg inn for å sjå skatteforholda dine:

Sjå Min skatt

Du kan sjå: 

  • skattekort
  • skattemelding - når ho er klar
  • skatteoppgjeret - når det er klart 
  • betalingsinformasjon til bruk for betaling av restskatt og andre krav
  • kva kontonummer vi har registrert på deg

Tjenester du kan nå via Min skatt er:

  • Skattekort - det arbeidsgivar trekker deg i lønn no
  • Skattemelding - ei oversikt over dine inntekter, frådrag, formue og gjeld
  • Skatteoppgjeret - resultatet av skattemeldinga - restskatt eller pengar igjen
  • Tilganger - du kan gi andre tilgang til å sjå eller endre i skatteforholda dine