Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Flytte i Norge

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

For at vi skal gi informasjon som er tilpasset deg, må du svare på noen spørsmål.

Dersom du ønskjer å få posten din send til ei anna adresse enn der du bur, kan du registrere ei postadresse.