Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Flytte til Norge

Planlegger du å bo i Norge i 6 måneder eller mer, skal du melde flytting til Norge senest 8 dager etter at du kom til Norge. 

Dersom du blir registrert bosatt i Norge, vil du få tildelt et norsk fødselsnummer. Dersom du allerede har et fødselsnummer skal du bruke dette. Dersom du skal være i Norge i mindre enn 6 måneder skal du ikke melde flytting hit. Det kan da være at du skal ha et midlertidig identifikasjonsnummer (d-nummer).

Dersom du er i Norge for å arbeide, men fremdeles bor i et land innenfor EØS-området, kan det være at du er en pendler. Du må likevel melde innflytting, men dersom du krysser av i meldingen for at du er EØS-pendler, vi vil vurdere om du kan bli unntatt fra å bli registrert som bosatt i Norge. Les mer om pendlerreglene.

Hvor kan du melde innflytting til Norge?

For å melde flytting til Norge, må du møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for å levere innflyttingsmelding og bli ID-kontrollert. Dette gjelder også for norske statsborgere som flytter tilbake til Norge.

Er du fra et land utenfor EU/EØS skal du ikke møte opp hos Skatteetaten, men hos politiet. Når du møter hos politiet for bestille oppholdskort, vil politiet gi beskjed til Skatteetaten om at du flytter til Norge og trenger et fødselsnummer.

Du får et brev i posten når Skatteetaten har registrert innflyttingen til Norge. Brevet sendes til den folkeregistrerte adressen din. Husk å merke postkassen din med navn.

Dette må du ha med når du skal melde innflytting til Norge

 1. Melding om flytting til Norge. Du må levere melding om flytting til Norge. Skjemaet kan du laste ned og skrive ut i forkant
 2. Legitimasjon til ID-kontroll. Alle som flytter til Norge må møte personlig til ID-kontroll. Flytter du til Norge med familien din, må alle familiemedlemmene møte opp. Hvilke krav som stilles til legitimasjonen din, avhenger av statsborgerskapet ditt og oppholdsgrunnlaget ditt i Norge. Les mer om ID-kontroll
 3. Dokumentasjon på lovlig opphold i Norge. Nordiske og norske statsborgere trenger ikke legge fram slik dokumentasjon. Statsborgere av andre land må legge fram registreringsbevis utstedt av politiet, eller Schengen-oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse for seks måneder eller mer.
 4. Dokumentasjon som sannsynliggjør at du skal bo i Norge i minst 6 måneder:
 • Gyldig kontrakt på kjøp av bolig eller leiekontrakt for bolig som gjelder for minst 6 måneder. Dersom leiekontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra huseier som viser at leiekontrakten din fortsatt er gyldig.
 • Dersom du skal jobbe i Norge må du også ta med deg arbeidskontrakt som er gyldig for 6 måneder eller mer. Dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at kontrakten din fortsatt er gyldig.
 • Ved arbeidsoppdrag for bemanningsforetak, må du også ha med deg oppdragsbekreftelser med varighet på til sammen minst 6 måneder.
 • Driver du egen næringsvirksomhet må du også ha med dokumentasjon på dette.
 • Bekreftelse på studieplass dersom du skal studere.
 • Eventuell annen dokumentasjon som viser at du skal oppholde deg i Norge i 6 måneder eller mer.
 • Den eller de med foreldreansvaret, og som barnet bodde sammen med på fraflyttingsadressen, må underskrive meldingen.
 • Dersom kun én av foreldrene bodde sammen med barnet på fraflyttingsadressen, må det legges fram dokumentasjon på dette, for eksempel bostedsattest fra landet de flytter fra.
 • Dersom barnet flytter sammen med en forelder som har eneansvar for barnet, må dette ansvaret dokumenteres med for eksempel utskrift fra landets folkeregister.
 • Dersom barnet flytter ut fra felles hjem og foreldreansvaret er delt, kreves signatur og kopi av legitimasjon fra den av foreldrene som ikke flytter med.
 • Barnet må ha med seg gyldig legitimasjonsdokument, med mindre barnet er oppført i foreldrenes pass.

Dersom et barn under 18 år flytter alene til Norge for å bo sammen med mor, far eller et annet familiemedlem, må det legges fram dokumentasjon som viser at barnet har til hensikt å bo i Norge i 6 måneder eller mer. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra barnehage, skole eller helsestasjon.

footer/desktop/standard