Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fritak fra å betale trygdeavgift i Norge

Dersom du mener at du ikke skal betale trygdeavgift i Norge, kan du ikke lenger sende inn skjemaet A1 til Skatteetaten. Det er NAV som skal motta dette og vurdere fritak. Dersom NAV vurderer det slik at du ikke er medlem i folketrygden, og derfor ikke skal betale trygdeavgift, sender de melding om dette til Skatteetaten.

Vi vil da varsle deg om at vi vil endre skattemeldingen din slik at trygdeavgiften blir tatt bort. Når endringen er gjort vil du få et vedtak om dette. Du vil også få et nytt skatteoppgjør.

Les mer om medlemskap i folketrygden på nav.no