Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Pressemelding

Frokostseminar om virkelighetens EXIT

  • Publisert:

Den økonomiske kriminaliteten som presenteres i siste sesong av NRK-serien Exit er høyt prioritert av Skatteetaten. Derfor arrangerer etaten sammen med Økokrim frokostseminar som handler om skjulte formuer i skatteparadis, svindel med statlige støtteordninger og brukt av kryptovaluta for å skjule pengeoverføringer.

Plakat for arrangementet
Det er mulig å strømme arrangementet direkte, eller se det i opptak etterpå.

Serieskaper Øystein Karlsen har sagt at det som skjer i serien er nært opp til virkeligheten. - Når det gjelder beskrivelsen av hvordan formuer skjules i skatteparadis og når det gjelder svindel med offentlige støtteordninger, så ser vi at serien beskriver utfordringer vi og politiet jobber med å avdekke og bekjempe, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. – Denne typen kriminalitet må få konsekvenser i form av fengsel, bøter, at de kriminelle fratas profitten eller at de blir ilagt tilleggsskatt.

Under frokostseminaret vil hun og sjefen for Økokrim, Pål Lønseth, samtale om hvordan den økonomiske kriminaliteten som beskrives i serien kan bli avslørt av myndighetene, hvilke utfordringer bruken av kryptovaluta og skatteparadis skaper og peke på hva som skal til for å bekjempe økonomisk kriminalitet fremover.

I tillegg til diskusjonen mellom Skatteetaten og Økokrim om kampen mot økonomisk kriminalitet, vil vi se på omfanget av, utfordringer med og økonomisk kriminalitet knyttet til kryptovaluta.

To gravejournalister fra Dagens Næringslivs kommer for å fortelle om deres kartlegging av skjult eierskap i Norge.

Arrangementet strømmes her fra klokka 09.00 til 10.30 fredag 3. mars: https://www.youtube.com/watch?v=TcARyflg09A og kan deretter sees i opptak. 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
– Denne typen kriminalitet må få konsekvenser i form av fengsel, bøter, at de kriminelle fratas profitten eller at de blir ilagt tilleggsskatt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. (Foto: Skatteetaten

Vedlegg