Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

289 000 har ikke betalt årsavgiften

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten purrer nå kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder kjøretøyeiere staten 733 millioner kroner.

Skatteetaten sendte i februar i år ut 3,7 millioner krav om årsavgift, med betalingsfrist 20. mars. 289 000 krav er ennå ikke betalt. I år er det 7,64 prosent som ikke har betalt årsavgiften innen fristen, i fjor var tallet på 8,66 prosent.

Årsavgiften gir staten nesten 10 milliarder kroner i inntekter.

Flinkest til å betale i Sogn og Fjordane

Kjøretøyeiere i Sogn og Fjordane er flinkest til å betale i tide. Der var det 5,53 prosent av årsavgiftskravene som ikke var betalt innen fristen. I Finnmark er det  8,58  prosent som nå får purring om betaling. Fylkes- og kommuneoversiktene over purringene er nå tilgjengelige.

Se fordeling av krav på fylke og kommune.

Betalingsfristen er 10. mai

De som får purring har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift. Fristen for å betale er 10. mai. Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år. Det betyr at eier kan få tvungen trekk i lønn eller trygd. Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Du kan du finne kontonummer, KID-nummer og beløp på skatteetaten.no.

Årsavgiftskontoret svarer på spørsmål

Årsavgiftskontoret svarer på spørsmål om årsavgifta på tlf 22 07 76 00. Telefonlinjene er åpne fra kl. 08.00 til kl. 15.30 alle hverdager.

Mer om årsavgiften: skatteetaten.no/arsavgift