Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Angrende syndere kan gis skatteamnesti

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I 2010 meldte nærmere 190 skattytere fra til skattekontoret at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.

Skatteamnestiet har de tre siste årene ført til at skjulte formuer til en verdi av mellom tre og fire mrd kroner er blitt rapportert inn til skattemyndighetene.

Siden 2007 har omtrent 670 personer meldt fra om skjulte formuer. De fleste formuene har vært skjult i inntil 10 år og etterlignes for tilsvarende periode. I alt har 240 personer fått sine saker ferdigbehandlet og sakene har medført en samlet formuesøkning over 10 år på nesten 11 milliarder kroner.

- Det er bra at mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Gjelder også verdier i Norge

Skatteamnestiet gjelder også om du har skjult formue eller inntekt i Norge.

- Det er aldri for sent å gjøre opp for seg. Vi vet for eksempel at mange har skjult gevinster etter salg av eiendom. Eiendom er et område vi kommer til oppmerksomhet på de nærmeste årene når det gjelder kontroll, sier Kristensen.

De som har skjulte verdier og melder fra til skattekontoret på eget initiativ slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent. Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre. De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.

Tall for 2010

Norge har undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 29 skatteparadiser. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. Flere avtaler er prøvd ut og fungerer etter intensjonen.

Per 1.1.2011 fordelte sakene seg slik (tall for 2010 i parentes):
Skatt øst 498 saker (97)
Skatt sør 73 saker (41)
Skatt vest 66 saker (34)
Skatt Midt-Norge 22 saker (10)
Skatt nord 8 saker (6)