Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Boligkalkulator for 2010

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har i dag lagt ut en boligkalkulator, der du kan beregne likningsverdien på boligen din for 2010.

Boligkalkulatoren er den samme som er benyttet for å beregne likningsverdien i som står i selvangivelsen du får i mars.

Når du bruker kalkulatoren må du føre inn korrekte opplysninger om byggeår, areal og boligtype. Det er de boligopplysningene du sendte inn til Skatteetaten som danner grunnlaget for likningsverdien i selvangivelsen.

Hvis selvangivelsen ikke er forhåndsutfylt med dine boligopplysninger og likningsverdi, må du selv føre boligopplysningene inn i selvangivelsen du får i mars. Du kan bruke boligkalkulatoren for å beregne likningsverdien.

Mer om boligverdi og boligkalkulator for 2010 finner du på skatteetaten.no/boligverdi