Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Flere får tilbake på skatten

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I løpet av neste uke kan over 2,2 millioner skattytere vente seg et ekstra tilskudd til feriekassa. I gjennomsnitt får de 7 600 kroner hver tilbake på skatten nå. Det er stadig færre som får restskatt, i år må 386 000 belage seg på å betale restskatt i august.

Skatteoppgjøret for nesten 90 prosent av lønnstakerne og pensjonistene er klart fredag 23. juni. Over 55 000 flere har penger til gode i år i forhold til i fjor. Samtidig får 67 000 færre restskatt i år i forhold til i juni i fjor.

I alt 2 782 825 skattytere får skatteoppgjøret nå, om lag 28 000 færre enn i juni i fjor. Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 180,8 milliarder kroner, en milliard mer enn ved junioppgjøret i fjor. 2 225 000 skattytere får i alt 16,9 mrd kroner tilbake og 386 036 må betale vel 3,5 mrd. kroner i restskatt.

I gjennomsnitt får hver nesten 7 600 kroner tilbake på skatten, en økning fra 7 200 i fjor. Pengene blir overført til bankkonto eller som utbetalingsblankett i løpet av neste uke. Rentegodtgjørelsen er 2,5 prosent. Skatteoppkreveren i kommunen overfører pengene. Skatteoppkreveren kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

Også i år er det færre som må betale restskatt. 386 036 må i gjennomsnitt betale 9 200 kroner hver, en økning fra 7600 kroner i juni i fjor. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 21. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 21. august og 25. september. Rentetillegg på restskatt er 2,8 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Blir ikke restskatten betalt ved forfall 21. august setter skatteoppkreverne i verk tiltak for å kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyter og dennes situasjon prøves det i år ut en metode der opplysninger om blant annet restskattens størrelse og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av innkrevingstiltak. Metoden vil bli brukt i noen kommuner.

De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder bl.a. skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som leverte selvangivelsen for sent eller fikk utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Hovedtallene for hver kommune blir lagt ut på www.skatteetaten.no.