Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Flere melder fra om skjult formue i utlandet

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Over 410 personer har til nå meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har ført opp i selvangivelsen.  Internasjonale avtaler og mulighet til å følge pengestrømmer gjør at det er langt større oppdagelsesrisiko enn tidligere.

- Vi er glade for at såpass mange benytter muligheten og velger å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som har gjemt penger i utlandet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Internasjonale avtaler

Skatteparadis er et hett tema i Norge og andre land. Det internasjonale samfunnets krav til åpenhet baner veien for stadig nye avtaler om utveksling av informasjon. Dette bidrar også til at stadig flere melder seg.

- Avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene på en helt annen måte enn tidligere. Dette gir langt større oppdagelsesrisiko enn for få år siden, sier Kristensen.

Store beløp

Skatteamnestisakene omfatter formue og inntekt for over 1,8 milliarder kroner (per 1.1.2010).

For å få skatteamnesti må skattyter på eget initiativ melde om at det mangler informasjon i tidligere selvangivelser. Amnestiet innebærer at man slipper å betale tilleggsskatt som ellers kan utgjøre inntil 60 prosent. Skatten de skulle betalt, og renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid. Hovedvilkåret for å komme inn under regelen, er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side, eller at det er opplysninger skattemyndighetene har fått eller kunne fått av andre.  De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.

Sakene kommer fra hele landet, men med hovedtyngden fra det sentrale østlandsområdet.

  • Skatt øst 344 saker
  • Skatt sør 32 saker
  • Skatt vest 22 saker
  • Skatt Midt-Norge 12 saker
  • Skatt nord 4 saker